Ano Ang Search Engine Optimization (SEO)? – Filipino Tutorial

[shortcode1]
Ano Ang Search Engine Optimization (SEO)? – Filipino Tutorial
Ang Philippines SEO industry ay patuloy na lumalaki. Sa video na ito ay matutunan ninyo ang mga basic na konsepto sa search engine optimization o SEO.

Ito ang proseso nang pag-iimpluwensiya ng mga resulta sa mga search engine katulad ng Google, Yahoo, at Bing. Ang pinaka-layunin ng SEO ay ang maging una sa mga resulta para sa mga search term na may kinalaman sa webpages na nais mong i-promote. Kapag ang iyong webpage ay nakalista unang-una sa isang search term, malaki ang tyansa na ang iyong webpage ang unang i-cliclick ng isang searcher.
[ne_semantic_video video_id=”QAEoYiWeD_c” title=”Ano Ang Search Engine Optimization (SEO)? – Filipino Tutorial” upload_time=”2011-04-26T02:58:20.000Z” description=”Ang Philippines SEO industry ay patuloy na lumalaki. Sa video na ito ay matutunan ninyo ang mga basic na konsepto sa search engine optimization o SEO. Ito ang” duration=”PT3M26S”]
[shortcode2]

2 thoughts on “Ano Ang Search Engine Optimization (SEO)? – Filipino Tutorial”

Comments are closed.

SDARR STUDIOS

SDARR Studios is a digital marketing agency located in Chandler, Arizona. We specialize in content marketing, Search Engine Optimization, and link building. We have created strong business relationships with site owners around the world, making us a premier resource for link acquisition and featured guest posting.